Centres Residencials

Les residències sanitàries s’han mogut tradicionalment en el terreny del impersonal, amb una arquitectura a on prevalia la funcionalitat, la higiene i el compliment normatiu per sobre de l’autonomia i el benestar de les persones.