Residència per a gent gran, Olot

Fecha:2015-2019
Reforma: 6.257,68 m²
PEC: 5.282.480,60 €
Promotor: Residència Sant Jaume

La Residència Sant Jaume és un centre residencial per a la gent gran. És tracta de la rehabilitació de l’edifici existent per adequar-lo a la normativa vigent tant en l’aspecte de l’estabilitat (refoç i reparació de l’estructura) com en el d’habitabilitat i accessibilitat. També es rehabilitarà el centre per adaptar-lo al Model d’atenció centrat en la persona.

Adequació a l’entorn//Es disposa d’un accés directe des del carrer de Sant Rafael pel pati sud i d’un accés des del pati interior tipus claustre. Aquest pati es preveu com a espai públic obert a la ciutat.

Organització i esquema// L’edifici consta de planta baixa més 4 plantes pis i una planta soterrani. La major  superfície útil es concentra a la planta primera i la seva ocupació es va reduïnt a les plantes superiors.

La rehabilitació constarà de 3 fases per tal de permetre l’ús de la residència mentre es duguin a terme les obres.

A la fase A, s’actuarà a la planta 1 amb un total de 17 llits i una unitat de convivència. A la fase B, s’actuarà en 65 places noves agrupades en 4 unitats de convivència i finalment a la fase 3, s’acabaria de rehabilitar la resta de l’edifici (plantes 3 i 4) i s’aconseguirien 35 places més.

Singularitat i caràcter// Es rehabilita la residència per tal de que compleixi el Model d’atenció centrada en la persona. Es tracta d’un model que té com a objectiu dignificar les persones grans i aconseguir que segueixin tenint un projecte de vida. El model arquitectònic, la seva “casa”, és fonamental perquè aquest objectiu sigui un èxit.
A més a més, l’edifici és un antic hospital i és important per la història de la ciutat. Actualment només es conserva la façana de Sant Rafael.

Criteris de Sostenibilitat//Es rehabilita la residència per poder complir la normativa actual, millorant així les condicions tèrmiques així com assegurant la ventilació i la llum natural a tots els espais.