A Vitaller prestem serveis tècnics qualificats en arquitectura sanitària d’investigació i de serveis socials. El nostre objectiu és el de desenvolupar projectes integrals centrats en les persones.

En la nostra activitat diària és tan important aconseguir els objectius que garanteixin l’èxit dels nostres clients com establir un compromís ètic amb la societat. Aquest compromís neix des de dins, des de la satisfacció i l’estimulació del talent innovador de dels nostres empleats, per expandir-se a les esferes del progrés social, del respecte al medi ambient I d’un creixement econòmic sostingut.

Qui som

Som una empresa amb més de 20 anys d’activitat en el camp del disseny i l’arquitectura, innovant en la millora de la salut de les persones des del principi amb l’objectiu de portar a terme projectes que uneixin la qualitat arquitectònica amb la capacitat de servei als clients, des d’una perspectiva integral del projecte, la construcció i la seva gestió.

Tenim un equip de professionals de més de 20 persones. Creiem en el treball d’equip, l’autoria col·lectiva i la compatibilitat entre la vida personal i professional. Per aquest motiu, promovem la igualtat d’oportunitat entre homes I dones, les oportunitats de creixement personal i la formació constant de les persones que treballen amb nosaltres. Som una empresa que desenvolupa projectes d’arquitectura sanitària. Els nostres dissenys posen el focus en l’experiència dels usuaris a l’Hospital, fem una arquitectura centrada en la persona.

Utilitzem estratègies innovadores mitjançant tecnologies i mètodes avançats, enfocats en l’excel·lència en el disseny, el compliment de la planificació I el pressupost per alinear la nostra resposta als objectius dels nostres clients.
Els nostres edificis són flexibles, funcionals, eficients i adaptables a les necessitats futures d’estàndards clínics. Per sobre de tot, hem de dissenyar tenint en compte als usuaris, la seva diversitat cultural, assegurar la plena accessibilitat, creant entorns que redueixin l’ansietat i l’estrès, procurant que la seva experiència sigui el millor possible. Com a valor fundacional, el despatx estableix un compromís ètic amb la societat que es concreta en la nostra activitat per l’administració pública, la sostenibilitat dels nostres projectes i la difusió dels resultats en la nostra activitat professional i investigadora a través de conferències, publicacions i docència.

Política

  • TREBALL EN EQUIP i MILLORA CONTÍNUA, per aconseguir un objectiu comú, per sobre de les individualitats.
  • SATISFACCIÓ AL CLIENT i parts interessades, proporcionant la nostra EXPERIÈNCIA i millors solucions.
  • COMPROMÍS amb la nostra feina i amb respecte al MEDI AMBIENT.
  • RESPONSABILITAT SOCIAL i compliment de tots els requisits legals i voluntaris.

Els nostres valors

Confiança

Som sòcies dels nostres clients Proposem en tots els nostres treballs un disseny innovador i contemporani amb solucions a mida de les expectatives i necessitats dels nostres clients.

Compromís

Aportem valor al nostre projecte. Des dels primers croquis entenem el projecte d’una forma integral, proposant i dissenyant per complir els objectius de disseny, tècnics i de qualitat, termini i pressupost.

Coneixement

Som experts. Cada tipologia arquitectònica requereix un coneixement específic del seu funcionament i de les condicions tècniques que ha de complir, així com dels condicionants i dels medis del lloc en concret. Vitaller té aquest coneixement i l’experiència necessària per adoptar solucions eficients, completes i integradores de les diferents disciplines.

Treball en equip

Col·laborar abans de competir. Creiem en el treball en equip, per això comptem amb un equip humà altament qualificat i especialitzat. A cada projecte busquem als millors; per aconseguir això, establim aliances quan és necessari, sumant experiències, currículum i fortaleses per aconseguir junts un millor resultat.

Creativitat

Cada projecte és únic.Cada projecte representa una nova oportunitat per a Vitaller de dissenyar la millor solució pel seu client. No repetim projectes, aprenem cada dia alguna cosa nova evolucionant en el nostre treball.

Innovació

Utilitzem el coneixement per crear nou productes. Participem juntament amb diverses organitzacions internacionals en investigacions que ens permetin anticipar com serà l’Hospital del futur, aplicant aquest coneixement en els nostres projectes.

Una arquitectura centrada en les persones

El disseny d’una arquitectura sanitària o social s’ha d’entendre com el disseny d’un entorn que pot ser usat per tothom, independentment de la seva edat, mida, habilitat o discapacitat. És una construcció en la qual la participació activa dels usuaris en la presa de decisions es torna indispensable, de manera que establir sinergies de cooperació o formar grups de treball amb els residents ens ajudarà a entendre millor l’entorn ia dissenyar un espai d’acord amb les seves necessitats.

Pel que fa a la construcció del lloc, a més de crear estratègies perquè l’usuari en tot moment pugui trobar, identificar i utilitzar els diferents llocs sense demanar ajuda, és imprescindible garantir l’accessibilitat a tots els espais de manera fàcil i plena.

La visió de l’exterior és una regla fonamental que cal tenir en compte per facilitar la presència de llum solar: aconseguir la màxima il·luminació natural mitjançant finestres i balconeres ajuda a afavorir l’orientació espai-temporal i el ritme circadino de les persones. Els exteriors (jardins, terrasses …) són considerats entorns terapèutics que afavoreixen la vida activa dels usuaris, i el fet de disposar d’entorns segurs i controlats ajuda a la recuperació i el benestar individual.

Pel que fa a la interacció social és important crear entorns que afavoreixin les trobades i la comunicació entre les persones, tenint especial cura amb el confort acústic. A més de la socialització, no cal oblidar-se de la independència: les persones tenen dret a la seva intimitat i privacitat.

La qualitat de l’aire interior i la ventilació juguen un paper decisiu, no només per evitar males olors, sinó també per controlar les concentracions d’agents patògens; s’han de compaginar els sistemes de ventilació natural amb els mecànics per aprofitar les qualitats climatològiques de la zona i esmorteir el consum energètic de l’edifici.

En definitiva, el repte principal en el disseny d’una arquitectura sanitària, d’investigació o de serveis socials és aconseguir dissenyar espais sostenibles, funcionals i que els usuaris sentin seus.

El nostre equip

Carla Hoyos Morales

Responsable econòmico financera

Albert Vitaller Santiró

Arquitecto, Socio Director

Laia Isern Meix

Arquitecta, Sòcia

Laura Sen Tarrafeta

Arquitecta associada, Responsable de Producció

Eva Roense Simó

Arquitecta assosiada, Responsable de Projectes

Carolina Zoilo Delgado

Arquitecta, Responsable Qualitat i Medi Ambient

Marta Saval Segura

Arquitecta, Responsable de Projectes

Clara Bujella Bueno

Arquitecta, Responsable de Projectes

Katalin Zsòfia Lengyel

Arquitecta

Júlia Pallejá Alguero

Arquitecta

Cecilia Vinyolas Di Lonardo

Responsable RRHH i administració

Oscar Garzón Gómez

Arquitecte Tècnic i Construction Manager

Josep Mª Font González

Estudiant d'arquitectura

Sergio Lobato

Arquitecte, BIM Manager

Anaís García Salas

Estudiant d'arquitectura

Adrià Panero Martínez

Estudiant d'arquitectura

Angela Martínez

Estudiant d'arquitectura