Residència per a Gent Gran, Sant Hilari Sacalm

Fecha: 2015
Obra nueva: 135,65 m²
PEC: 96.448,50 €
Promotor: SUMAR

L’objecte del projecte és la reforma dels espais de convivència de la Residència de Gent Gran de Sant Hilari Sacalm. El projecte respon a la voluntat de SUMAR SL, d’adaptar dos dels espais de convivència existents de la residència al Model d’atenció centrada en la persona.

Adequació a l’entorn// El centre es situa al Passeig 14 d’Abril, a la població de Sant Hilari Sacalm, comarca de la Selva (Girona).

Organització i esquema// L’edifici existent té 3 plantes. L’accés principal de l’edifici es realitza per la planta superior (planta 2) i es comunica amb les altres plantes a través de diversos nuclis de comunicació vertical. A més a més, existeix un accés per a mercaderies a través d’una rampa que connecta el passeig 14 d’abril amb la planta 1 de l’edifici.
S’actua en dues zones de l’edifici. La zona A està situada a la planta 1 de l’edifici. En aquesta zona s’hi accedeix a través del passadís de la planta 1 però també té un accés exterior a través d’una terrassa exterior que connecta amb el carrer a través d’una rampa. La zona d’actuació B està situada a la planta superior de l’edifici. En aquest espai s’hi pot accedir a través del passadís interior o a través de la terrassa exterior de planta 2, vinculada directament amb el carrer.
Les dues àrees són dos espais de convivència. Les intervencions en aquests espais tenen com a principal objectiu adaptar-los al model d’atenció centrat en la persona. La zona A té una geometria molt irregular i, actualment, el seu paviment està situat a dues alçades diferents. Pel que fa la zona B, la geometria de la zona és un rectangle. La intervenció, en aquest cas, es situa en una de les cantonades del recinte.

Projecte realitzat amb ACP// Es tracta d’un model que té com a objectiu dignificar les persones grans i aconseguir que segueixin tenint un projecte de vida. El model arquitectònic, la seva “casa”, és fonamental perquè aquest objectiu sigui un èxit.