Centre de Recerca Cellex (IDIBAPS), Barcelona

Data: 2009
Reforma: 5.150,00 m²
Promotor: Fundació Cellex- Hospital Clínic

El projecte consisteix en la reforma dels sectors 4 i 6 de la Facultat de Medicina per destinar-los a laboratoris d'investigació biomèdica.

Adequació a l’entorn // L’estructura de l’edifici ha permès fer 8 laboratoris diferenciats, distribuïts en quatre plantes amb un nucli de comunicacions verticals central, quedant la planta cinquena de l’edifici com a espai de reserva per a futures ampliacions. Les peces s’han distribuït amb el mateix criteri creant un gran espai diàfan de laboratori en façana, un passadís distribuïdor interior separat del laboratori per a una pastilla amb les diferents sales de suport.

Organització i esquema // L’edifici es compon de planta baixa més quatre plantes definides en un rectangle. Enmig d’aquest es localitza un vestíbul amb presència important ja que és comú a totes les plantes. Per a la nova distribució s’ha mantingut aquest criteri i s’ha situat a banda i banda del vestíbul els paquets de laboratoris. Això es dóna en les tres plantes per sobre de la primera que també repeteix aquesta distribució però s’afegeix l’administració de tot el centre. A la planta cinquena es deixa una reserva per a possibles ampliacions o / o necessitats futures. La comunicació entre plantes es farà mitjançant aquest vestíbul i els nucli de transport vertical que s’ha col·locat a un costat del mateix i que permet arribar a totes les plantes.

Singularitat i caràcter // Per treballar en un espai amb homogeneïtat d’ús però en diferent posició en l’espai s’ha optat per diferenciar a través de la cromàtica dels paraments verticals. Cada planta i els recintes que es vinculen a ella es reconeixeran per la cromàtica establerta.

El vestíbul també acaba sent un tret diferencial en rebre un tractament gràfic que ho vulgui dir.

Criteris de sostenibilitat // Intervenció en un interior on s’intenta generar el mínim de residus per trobar-se en un context sanitari. S’usen divisions en sec de forjat a forjat permetent no presència aigua i per tant estalvi d’energia. Es revista amb materials de llarg durabilitat i prefabricat que permeten que es treballi en taller i generar menys residus en obra. La seva fixació serà en sec i la seva manipulació és més còmoda i requereix de menys industrials i menys mecanismes.

Finestres practicables que permeten ventilació natural. Els recintes es distribueixen davant aquest finestrals el que garanteix llum natural a tots ells i per tant un estalvi de consum d’energia.