Reforma de l’UCI Neonatal a l’HUAV – Lleida

Data: 2018 - 2022
Obra nova: 794’78 m²
Autors: Vitaller Arquitectura - Julio Mejón
Promotor: Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Constructora: COMSA

Es tracta d'una reforma interior, sense modificació de la volumetria. Per a la reforma es tenen en compte les circulacions internes i la separació de la part pública i la tècnica.

Adequació a l’entorn// Es tracta d’una reforma interior, sense modificació de la volumetria, per a la reforma es tenen en compte les circulacions internes i la separació de la part pública i la tècnica.

Organització i Esquema// L’UCI Neonatal compta amb 16 boxes familiars (14 individuals i 2 doblegades per a bessons), on a més de l’equipament necessari per a l’atenció mèdica, hi ha espai perquè mares i pares puguin estar al costat dels nadons les 24 hores i participar de les cures. Concretament, hi ha 8 habitacions per a cures intensives i 8 per a cures intermèdies (2 amb la possibilitat de doblegar-se en situacions puntuals). La meitat disposa de llum natural controlada per les persianes.

Singularitat i Caràcter// S’ha volgut donar una atenció al pacient i familiars, dissenyant la nova UCI tenint en compte el confort ambiental, privadesa i atenció personalitzada, perquè els espais ajudin en la seva recuperació i fomentin la participació activa de mares i pares en la cura del nadó desde el seu naixement. Des d’un control d’infermeria centralitzat, es té una visió aproximada de tots els boxs per respondre immediatament qualsevol necessitat. La il·luminació disposa de diferents escenaris perquè cada habitació pugui escollir la més adequada segons l’hora del dia o la necessitat del pacient o la família.

Manteniment i Estalvi energètic// Per aïllar la façana i obtenir un estalvi energètic, es van canviar les fustes exteriors i es disposarà de llums d’alta eficiència energètica tipus LED i un sistema de climatització amb control i Free cooling.