Pla Director: Hospital Sociosanitari i de salut mental

Data: 2018-2020
Obra nova: 19.518,90 m²
Promotor: Congregación
de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús
Realitzat amb tecnologia BIM

El recinte hospitalari del Sagrat Cor de Jesús de Martorell és un conjunt d'edificis situats en un recinte amb una extensió de 98.000m2. Consta actualment de 7 edificacions i disposa d'un espai exterior en un estat de conservació excepcional. A causa de l'estat d'obsolescència d'alguns edificis, el Pla Director d'obres reordena el recinte adequant el nombre de llits i l'estructura interna a les necessitats sanitàries actuals i futures de la població de referència. El Pla Director consta de 3 fases, on proposa la construcció de nous edificis i l'enderrocament d'algun dels existents. En qualsevol cas garanteix el nombre de llits mínims requerits per l'hospital per no afectar el funcionament habitual del recinte.

Adequació a l’entorn // La proposta aprofita l’espai exterior per a crear un jardí terapèutic. Aquest consisteix en un espai exterior de jardí dissenyat per fer teràpia amb els pacients i desenvolupar activitats que satisfan les seves necessitats físiques, psicològiques, socials i espirituals. El jardí terapèutic influeix molt positivament en la recuperació dels pacients i promovent estímuls positius en el pacient.

Organització i esquema // La ubicació dels nous edificis a construir és fruit d’una reflexió amb la voluntat d’ordenar de manera funcional i eficient l’esquema funcional del recinte. Per a això es crea un nou espai central a manera de vestíbul principal de l’hospital, amb els usos de recepció, admissió, capella i cafeteria. Aquesta plaça fomenta la interacció social i l’intercanvi entre els usuaris, familiars i personal. A la part superior d’aquest espai central se situen en paral·lel i formant una pastilla rectangular els edificis de serveis assistencials. Aquests es relacionen mitjançant un passeig de vianants que recorre tota la parcel·la en sentit longitudinal.

Singularitat i caràcter // Es tracta d’un projecte a gran escala que resol la configuració general del recinte, tenint en compte l’estructura funcional interna i el flux de circulacions.

Criteris de Sostenibilitat // La ubicació dels nous edificis respon a garantir la bona orientació dels espais principals, per assegurar el assolellament en la major part del dia i l’estalvi energètic. A més els nous edificis estan dissenyats amb un sistema de reutilització de les aigües pluvials per utilitzar-lo en el reg de l’espai exterior.