Clínica de Diàlisi Rotellar

Data: 2011-2012
Reforma: 1.200 m²
Promotor: Diaverum Servicios Renales, SL

El projecte se situa a la planta baixa d'un edifici de vivendes amb accés directe des de l'exterior. Les sales de diàlisis es distribuexen al voltant del control d'infermeria que fa que quedin dividides espaialment en 2 zones més petites i íntimes, sense perdre la vigilància de tots els pacients.

Adequació a l’Entorn// La Clínica es troba a la planta baixa d’un edifici d’habitatges, amb accés directe des de l’exterior i ben comunicat amb transport públic i artèries de comunicació de la ciutat, al barri de Sant Andreu, Barcelona.

Organització i Esquema// El local té una distribució rectangular i allargada i s’obra al pati interior d’illa, la zona més tranquila. Trobem dos accessos des del carre, un principal públic i a l’altre extrem un accés tècnic utilitzat pel personal y suministres, així queden les ciruclacions separades.

Vinculat a l’accés públic, trobem els vestuaris de pacients i un passadís que serveix de sala d’espera, aquest espai queda pautat pels pialrs que serveixen de separació visual. Per tal d’aconseguir que aquesta espera fos més agradable, la intervenció preveia una part superior del parament de vidre, per deixar entrar la llum natural exterior fins aquest espai, sense perdre la privacitat de les sales de tractament.

La Clínica disposa de tres sales de tractament: dues generals i una tercera més petit amb quatre llocs. La distribució de les dues sales generals es realitza de manera que queda el Controla d’Infermeria al centre amb visió de tots els punts de tractament, pero es divideix espaialment amb deu llocs a cada costat, donant lloc a espais més petits amb menys soroll i més intemitat dels pacients.

Singularitat i Caràcter// El local, que disposa de gran altura ha permés disenyar un cel ras transitable, per on passen totes les instal·lacions, d’aquesta manera a l’hora del manteniment o reparació, s’hi pot accedir a qualsevol hora sense la necessitat d’entrar a les sales o modificar el funcionament del Centre.

Els materials utilitzats han de ser resistents i netejables. S’ha utilitzat un paviment vinílic continu, amb combinació de colors a les zones singulars, com accés i Control, de color clar per donar lluminositat a l’interior. El sostre es de panell sandwitx acabat blanc no registrable, ja que es accessible per la part superior. Els revestiments verticals son de HPL, per a protegir les parets dels possibles cops, intercal·lant colors per a donar ritme i vibració a la zona d’espera. En els panells de paret s’han insertat imatges de vinil representatives que serveixen com a distracció i com a senyals orientatives. La part superior dels tancaments vericals s’han realitzat amb vidre, per tal de deixar passar la llum i donar sensació d’amplitud.

Les sales disposen d’un moble baix especialment disenyyat, que inclou canaletes i registres per tal que totes les instal·lacions de les unitats quedin integrades al moble.

Criteris de Sostenibilitat// Són una exigència irrenunciable a qualsevol activitat i des de l’arquitectura s’ha de garantir aquest objectiu. La reforma del local per convertir-lo en el centre atén a aspectes d’optimització de l’energia llumínica (orientació, sistemes de control de luminescència i sistemes d’estalvi energètic). Sistemes de climatització natural (protecció solar de les finestres, mecanismes de ventilació natural), sistemes passius de control  i d’aïllament acústic de l’edifici (materials aïllants, finestres de vidre doble i textures d’aïllament acústic) per aconseguir un edifici adaptat a les necessitats actuals. L’obra s’ha executat gairebé tot amb divisions en sec i a tota alçada.
Revestiments són prefabricats el que permet ela manipulació en taller i menys residu en obra. La durabilitat del material i el bon comportament a la resistència d’us garanteix una compensació sostenible de rendibilitat del seu manteniment.