Centre d’Atenció Intermèdia Integrada de Barcelona, Jordà

Data: 2023
PE - Obra nova: 6.817,80 m²
Promotor: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús

La pandèmia Covid-19 va evidenciar la necessitat de dur a terme accions en l'àmbit de la sanitat que reforcin l’assistència a les persones grans, amb diversitat funcional o amb problemes derivats de la salut mental, en un entorn sanitari que potencii l'atenció centrada en la persona.

La coordinació entre les Conselleries de Salut i Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, que gestionen l’àmbit sanitari i de la gent gran, ha donat resposta a aquesta necessitat disposant una reserva de places assistencials en forma de Centre d’Atenció Integrada Intermitja (CAIIB) destinat a pacients amb multipatologies que alhora requereixen suport de les institucions socials i assistencials públiques a la ciutat de Barcelona. L’objectiu és atendre les persones amb necessitats especials allà on més se’n puguin beneficiar, evitant el trasllat entre diferents centres i l’exposició innecessària a entorns sanitaris agressius i perjudicials pel seu estat de salut, cognitiu i emocional.

El benefici per a la xarxa sanitària és evident, doncs es col·labora en la descongestió dels serveis d’urgències i d’hospitalització convencional de pacients aguts i disminueixen els ingressos innecessaris. Ahora, aquest nou equipament permet absorbir situacions d’emergència sanitària en el sistema residencial de la ciutat .

Tant per l’estructura arquitectònica de l’edifici com per la seva situació geogràfica i l’entorn sanitari dins el que s’ubica (adjacent al recinte Hospitalari de la Valld’Hebron), el centre ofereix un elevat grau de capacitat funcional, el que li permet donanr resposta a situacions d’alta complexitat dins l’entorn sanitari i social. Alhora, el disseny de l’edifici fa possible crear dues unitats independents a cada planta que poden funcionar com zones d’aïllament, de manera que en cas de situacions de pandèmia l’edifici es pot sectoritzar sense afectar al ple funcionament de cadascuna de les unitats aïllades (desdoblaments de nuclis de comunicacions verticals, de les les circulacions sense haver de duplicar els passadissos, i de les instal·lacions, especialment clima i ventilació).

L’edifici compta amb 120 llits en total, amb flexibilitat per incrementar aquest nombre fins als 144 llits en cas d’emergència mèdica o saturació temporal dels serveis socials. Les habitacions estan distribuides en 4 plantes, amb 21 habitacions que es distribueixen de la següent manera: 9 habitacions dobles, totes juntes a l’ala dreta i 12 individuals a l’ala esquerra, de les quals són transformables i en as d’emergència estan dissenyades per tenir tots els serveis per a dos pacients. A la confluència de les dues ales, hi ha tots els serveis de suport: control d’infermeria, sala d’atenció a familiars, espais de descans del personal, sales de llenceria, neteja etc. A més, l’edifici disposa d’una planta semisoterrani destinada a les àrees de Rehabilitació, Administrativa i logística.

Tot i que són pacients que hauran d’estar al llit i que per tant difícilment podran tenir una activitat social rellevant, es pensen espais de relació per facilitar el contacte amb familiars i amics (que contribueix en gran mesura a l’estabilitat d’aquests pacients amb transtorns mentals o conductuals) i alhora els ajuden a fer la transició de nou cap a les seves residències habituals a mesura que es van recuperant.

Per al disseny de les habitacions es va dur a termne un estudi profund sobre la tipologia d’habitació pensant especialment en el perfil dels usuaris del centre, que pel seu nivell de dependència derivat de trastorns mentals i/o conductuals, requereixen una atenció especial.
Partint dels principis de l’Atenció centrada en la persona i l’Evidence Based Design, s’aconsegueix que els pacients de les habitacions dobles tinguin les mateixes condicions de confort que els de les habitacions individuals, eliminant la col·locació tradicional de llits en paral·lel a favor d’una nova organització amb llits enfrontats.

Així, la qualitat de l’espai de cadascun dels pacients és molt major, i no només s’iguala entre els que comparteixen habitació sinó també amb els pacients en habitacions individuals, ja que tots dos ocupants compten amb la zona de finestra (llum directa i vistes), vegetació i escriptori-banc propi. Ahora,
s’incorpora una partició mòbil, que evita la visió sobre l’altra ocupant i incrementa el nivell de privacitat.