Reforma de les Urgències i UCIN de HUGDJT, Girona

Data: 2016-2017
Reforma: 840 m²
Promotor: Institut Català de la Salut
Realitzat amb metodologia BIM

L’objecte del projecte és la reforma de les urgències i la UCI pediàtrica de la planta 3 de l’Hospital Trueta. El projecte s’adapta a les necessitats actuals de la Unitat de Cures Intensives neonatals i pediàtriques, adequant l’espai físic a la presència dins la UCI dels familiars i centrar les cures en el desenvolupament del nadó.

Organització i Esquema// S’elimina el passadís perimetral de visites i es fan 3 boxes ampliant la UCIP, el box A i B de UCIN, incoporant a la UCIP un box d’aïllament i a 2 boxes d’aïllament independents, un més gran per nadons amb unes necessitats d’aïllament preventiu d’infecciós, i un més petit d’aïllament compassiu d’acompanyament.

Singularitat i Caràcter// Es pretén sempre donar un qualitat a l’espai que afavoreixi l’estada, llarga o curta de l’usuari pacient i de l’usuari treballador sanitari. Es cuiden les entrades de llum i la transparencia es juga amb els paraments dotant-los de color per fer els espais més agradables.
D’aquesta manera es preserva el ritme circadià tan dels nadons com del personal.

Criteris de Sostenibilitat// Són una exigència irrenunciable a qualsevol activitat i des de l’arquitectura s’ha de garantir aquest objectiu.
Per tal de convertir-lo en el centre s’han atés a aspectes d’optimització de l’energia, sobretot canviant les fusteries, i amb un estalvi de residus minimitzant enderrocs i aprofitar els envans existents.
L’obra s’ha executat amb construcció en sec que implica un menor consum d’energia. Tot el sistema és mecanitzat i prefabricat el que suposa una menor manipulació en obra. Millora de l’aïllament tèrmic i acústic. La utilització de paraments vidriats aporta llum natural a espais interiors