Reforma Hospitalització CHV, Vic

Data: 2011
Rforma: 682 m²
PEC: 1.423.063 €
Promotor: Consorci Hospitalari de Vic

Es tracta d’una reforma dins un edifici existent d’ús hospitalari, organitzat en diferents plantes, la zona que ocupa el projecte és l’ala 2 de la planta 1 on es situaran les habitacions de ginecologia, obstetricia i pediatria. L’actuació contempla una àrea d’infermeria, àrea de treball de metges i l’àrea d’habitacions. En l’obra de reforma no s’actua sobre l’estructura de l’edifici, sol s’actua sobre la distribució interior, substitució de les intal•lacions existents i el canvi de fusteria exterior per aconseguir una millor eficiència energètica.

Adequació a l’Entorn// Es tracta d’una reforma interior sense interferir ni en la façana ni en el volum general de l’edifici, amb la finalitat d’adaptar els interiors a l’ús actual.

Organització i Esquema// S’accedeix a l’àrea de reforma des de la zona central mitjançant tres ascensors públics situats a la part central i dues escales. A la part llevant, al final de l’ala, s’hi pot accedir des de l’escala d’emergència. A la reforma de la planta 1 s’hi ubiquen les habitacions de ginecologia, obstetrícia i pediatria al llarg d’un passadís central. Hi haurà 16 habitacions individuals amb bany propi adaptat, el control d’infermeria es situa a la part sud al centre de l’ala, format per zona interdisciplinar, zona neta, zona bruta i neonatologia. Per tal de donar entrada a la UCSI es reformen els vestidors d’aquesta zona i al voltant d’aquesta comunicació s’hi ubiquen el magatzem d’aparells, el magatzem de roba, l’office i els lavabos de personal.

Singularitat i Caràcter// Es pretén sempre donar un qualitat a l’espai que afavoreixi l’estada de l’usuari pacient i de l’usuari treballador sanitari. La zona de treball es troba centrada i amb separacions vidriades per afavaorir la transparència i donar amplitud als espais. Es cuiden les entrades de llum, per aprofitar-les al màxim i s’intenta jugar amb els paraments dotant-los de color per fer els espais més agradables.

Criteris de Sostenibilitat// Son una exigència irrenunciable en qualsevol activitat i des de l’arquitectura s’ha de garantir aquest objectiu. La reforma entén aspectes d’optmització d’energia lumínica (aprofitament màxim de la llum natural, sistemes de control de luminescència i sistemes d’estalvi energètic), sistemes de climatització natural (protecció solar de les finestres, mecanismes de ventilació natural), sistemes passius de control i de l’aïllament acústic de l’edifici (materials aïllants en façanes, finestres de doble vidre i textures d’aïllament tèrmicacústic), reducció de la necessitat energètica de l’actuació per aconseguir un edifici adaptat a les necessitats actuals.