Reforma del Hospital de Figueres (Girona)

Data: 2017-2020
Reforma : 1.200 m²
Promotor: Fundació Salut Empordà
Realitzat amb metodología BIM

L’Hospital de Figueres ha augmentat anualment el nombre de pacients que atén al servei de rehabilitació i per tant requereix un espai més gran per realitzar-ho correctament. Cal sumar a la insuficiència progressiva de l’espai, la poca versatilitat que limita l’actuació dels professionals que hi treballen. En aquest nou espai es donarà un nou impuls a la Unitat de Neurorehabilitació, amb l’àrea de la Rehabilitació Virtual.

Adequació a l’Entorn// La nova ubicació planteja millores com el circuit d’accés directe del pacient des de l’exterior i l’entrada de llum natural directa a la sala de rehabilitació. Alhora, l’actuació contempla la reforma d’un espai annex per a ubicar-hi cinc consultes.

Organització i Esquema// La relació directa amb l’entrada de l’hospital optimitza els recorreguts dels usuaris. Alhora, la bona disposició dels espais diferencia els recorreguts interns de personal i del públic, assegurant la no interferència entre ells.

A la reforma del bloc quirúrgic s’actúa en l’interior, reorganitzant els magatzems i zones annexes, però sense variar l’esquema i circulacions actuals que ja funcionen.

Singularitat i Caràcter// El projecte té com a protagonista un espai central ampli per a la realització d’exercicis. Funciona com a punt neuràlgic del gimnàs, des d’on centrifuguen un seguit de sales d’escala més petita per a treballs individuals. La combinació de colors en els paraments verticals i horitzontals defineix els espais convertint-se en un sistema d’orientació pels usuaris La sala principal del gimnàs rep llum natural de façana nord, garantint un nivell d’il·luminació òptim. L’ús de finestres entre els espais permet l’entrada de la llum natural en sales interiors. La llum que entra en els despatxos mitjançant lluernaris garanteix un ambient interior de qualitat per als treballadors.

Criteris de Sostenibilitat// S’ha treballat el control lumínic del projecte per tal d’obtenir beneficis de forma passiva obrint finestres i lluernaris per tal d’aprofitar la llum natural. D’altra banda, s’ha aïllat tota la façana existent per tal d’aconseguir millor eficiència dels equips de climatització.