Edifici Delta, Hospital Universitari Bellvitge

DAta: 2020-2021
Obra nova: 4.800 m²
Promotor: Servei Català de la Salut
Constructora: UTE COPISA-SURIS

Construït en un temps rècord de 4 mesos, el nou Edifici Delta de l'Hospital Universitari de Bellvitge està situat a la zona nord- oest del recinte hospitalari de Bellvitge, davant de l'antiga Escola d'Infermeria i molt a prop de l'edifici d'Urgències de l'hospital.

Un equipament pel present i el futur

El nou edifici polivalent s’ubica a la cantonada nord-est del recinte de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), a l’Hospitalet de Llobregat, ocupant els espais de l’aparcament de personal. El seu objectiu més immediat és millorar l’atenció a la pandèmia de Covid-19, però en un futur diversificarà el seus usos, en el marc de la contínua recerca de l’excel·lència, la capacitat resolutiva i la humanització del tracte al pacient. Amb el nou espai polivalent, l’Hospital Universitari de Bellvitge guanya 64 nous llits convencionals, 32 llits de crítics i 48 punts d’atenció d’urgències de Covid-19. Amb aquesta nova estructura, l’hospital disposa ara d’un total de 809 llits d’hospitalització convencional i 90 llits de crítics.

Descripció de l’edifici

Una de les primeres decisions de projecte, seguint les necessitats del pla Director va ser col·locar l’edifici alineat amb l’ampliació prevista i connectar-lo amb l’edifici existent mitjançant una passarel·la, entre edificis per planta segona, amb connexió directa amb les UCIs de l’Hospital existent. El nou edifici es concebut com el primer mòdul de l’ampliació, més que com un edifici annex d’emergència.

L’edifici es composa d’una estructura prefabricada de formigó armat, de rapida execució i molta durabilitat en el temps, amb catorze mòduls de 5x15m.

Les façanes dels testers també tenen acabat de formigó vist amb unes obertures verticals que il·luminen els vestíbuls de comunicacions verticals, que se situen un a cada extrem de l’edifici i permeten diferenciar les circulacions tècnica i pública. Les façanes longitudinals nord i sud en canvi es resolen amb unes obertures longitudinals i una façana ventilada amb acabat mini ona d’alumini. Els colors dels acabats exteriors s’han mimetitzat amb els acabats de l’edifici existent, reinterpretant-ho tenint en compte el termini d’execució de l’edifici i les noves solucions arquitectòniques.

El nou Edifici Delta, està integrat per un total de cinc plantes ( l’última d’elles la galeria tècnica, ocupada majoritàriament per instal·lacions tècniques). Ocupa una superfície total de 4.800m2.

PLANTA 0: Servei d’Urgències (Covid) amb 18 boxes de tractament

PLANTA 1: Servei d’Urgències (Covid) / Àrea de Semicrítics Respiratoris, amb 30 boxes de tractament

PLANTA 2: Hospitalització convencional/Rehabilitació intensiva, amb 14 habitacions dobles i 4 individuals i es on es situa la passarel·la de connexió amb l’Edifici Tecnoquirúrgic.

PLANTA 3: Hospitalització convencional  amb 14 habitacions dobles i 4 individuals.

PLANTA 4: Galeria tècnica i vestidors per als professionals.

Una nova manera de treballar

Des de la concepció, tant estructural com funcional, del nou edifici polivalent Delta, l’ús de la metodologia Lean Construction per a la millora de la gestió de processos, eliminant tot el que no aporta valor afegit, he estat clau per assolir l’objectiu de posar en funcionament un edifici en un temps rècord i d’acord amb les necessitats més immediates de la pandèmia,