Consultes Externes de la Clínica Corachan

Data: 2016-2017
Reforma: 2.263,04 m²
Promotor: Clínica Corachan, AIE
Realitzat amb metodologia BIM

Es tracta de la reforma integral d'un edifici per a realitzar les consultes externes de la Clínica Corachan, Barcelona. El projecte respecta les façanes existents de l'edifici i planteja una diferenciació estratificada per plantes de les funcions que acull. A més es modifiquen els accessos, perquè siguin accessibles i clars, per al nou ús. El nou edifici incorpora les últimes tendències en materials saludables, amb un excel•lent nivell d'accessibilitat universal, garantint una assistència avançada, completa i de qualitat

Organització i esquema // Cada planta s’organitza a partir del nucli vertical de comunicacions, el qual genera una circulació circular. La planta baixa, primera i segona recull les consultes i sales d’espera mentre que la planta soterrani, la tercera i la quarta es troben les àrees de despatxos i administració.

Singularitat i caràcter // S’han creat uns espais que aporten benestar i confort per als usuaris. El treball amb el material de fusta i el màxim aprofitament de la llum natural generen uns espais d’alta qualitat.

Les sales de pediatria s’han dissenyat pensant en els usuaris més petits amb l’objectiu que se sentin còmodes i tranquils.

Criteris de sostenibilitat //En tractar-se d’una reforma interior s’ha tingut especial atenció a minimitzar els residus produïts pels enderrocs.