Centre de salut Sant Pere de Ribes

Data: 2014-2017
Reforma: 1.780 m²
PEC: 2.882.444 €
Promotor: infraestructures.cat - Catsalut
Realitzat amb metodologia BIM

El present projecte dóna resposta a la complexitat de l'emplaçament, amb un edifici que es relaciona amb l'entorn urbà i al mateix temps amb l'entorn natural. Es proposa un edifici de baixa altura, que s'adapta a la topografia del terreny i que ordena l'espai exterior facilitant l'accés al Centre de Salut oferint a la ciutat un nou espai públic.

Adequació a l’entorn // L’edifici està construït per dues barres paral·leles orientades segons al Passeig de la Circumval·lació. El desplaçament entre les dues barres dóna lloc a una plaça que representa la prolongació de l’avinguda Onze de Setembre. Els accessos C.A.P es produeixen des d’aquesta plaça, de manera que els fluxos convergeixen en ella.

El pati situat entre les dues barres és transitable i ofereix múltiples visuals de manera que l’edifici resulta permeable en sentit longitudinal.

Organització i esquema // En planta baixa es distribueixen les consultes al llarg de les dues barres. Aquestes se situen a la façana que dóna a la ciutat creant una pell opaca, mentre que les sales d’espera s’obren amb grans finestrals cap a la riera.

A la planta soterrani es troben les sales de suport administratiu i de personal, separant així els usos per nivells.

Singularitat i caràcter // L’edifici se situa en un emplaçament molt característic per les diferents altures que el componen, a més de trobar-se davant de la riera.

El projecte s’adapta a aquestes característiques i s’obre cap a la riera per aprofitar les vistes.