Centre de Diàlisi Pineda

Data: 2011-2012
Reforma: 1.500 m²
PEC: 1.680.000 €
Promotor: Diaverum Servicios Renales, SL

El projecte es situa a la planta baixa i planta primera d’un local ubicat a la població de Pineda de Mar.

Adequació a l’Entorn// Es tracta d’una reforma interior sense interferir ni en la façana ni en el volum general de l’edifici, amb la finalitat d’adaptar els interiors a l’ús actual.

Organització i Esquema// Al local s’accedeix per planta pis on es troben totes les àrees públiques i les de ús de personal. Les instal·lacions i zones tècniques s’han ubicat a planta primera.

Singularitat i Caràcter// La fusta te una forta presència en tota la zona de ús per part dels pacients, per generar una atmosfera més humana i menys freda. El corredor d’accés fins a la sala de diàlisi i ella mateixa estan revestits de llates de fusta de colors en tota la alçària. Per contrastar amb això es disposen panys. Les sales de tractament son en forma de U per facilitar l’accés i el treball del personal.

Criteris de Sostenibilitat// Són una exigència irrenunciable a qualsevol activitat i des de l’arquitectura s’ha de garantir aquest objectiu. La reforma del local per convertir-lo en el centre atén a aspectes d’optimització de l’energia llumínica (orientació, sistemes de control de luminescència i sistemes d’estalvi energètic) ja que la poca alçada del local ha dificultat aquests aspecte. Sistemes de climatització natural (protecció solar de les finestres, mecanismes de ventilació natural), sistemes passius de control (parets
aïllants, ventilació transversal i efecte hivernacle a través de la inèrcia dels forjats) i d’aïllament acústic de l’edifici (materials aïllants, finestres de vidre doble i textures d’aïllament acústic) per aconseguir un edifici adaptat a les necessitats actuals. La obra s’ha executat gairebé tot amb divisions en sec i a tota alçada.
Revestiments són prefabricats el que permet ela manipulació en taller i menys residu en obra. La durabilitat del material i el bon comportament a la resistència d’us garanteix una compensació sostenible de rendibilitat del seu manteniment.