Hospital de crònics, llarga estada i salut mental, Mislata

Data: 2018
Obra nova: 27.148,75 m²
Promotor: Generalitat Valenciana
UTE: Casasolo-Vitaller

L’edifici existent que se’ns planteja correspon el Hospital militar de valencià, de Quart de Poblet-Mislata, construït el 1952 és un hospital format per pavellons, on cada una de les unitats funcionals o serveis es situava a un pavelló, estant tots ells comunicats per una galeria. Es planteja una ampliació i reforma del Hospital Militar Manuela Solís com a hospital de crònics, llarga estància i salut mental.

Adequació a l’entorn//La proposta respecta el màxim la configuració del edifici existent, així com la qualitat estètica arquitectònica de les façanes i altres elements.

Organització i esquema//Les noves intervencions a l’hospital que suposen elements arquitectònics són les següents.

Els nous nuclis de comunicació vertical, s’enderrocaran els nuclis vertical existent, ja que no compleixen la normativa actual. I es construiran uns nous nuclis verticals distintius, que es diferenciïn dels nuclis existents.

Es construirà una nova planta en els passadissos principals que comuniquen tots els pavellons, per tal de separar les circulacions de pacients amb les circulacions tècniques.

I finalment es construirà un nou edifici que serà la nova entrada del hospital i abastarà tota la logística del hospital. Buscant que sigui un edifici amb un llenguatge totalment diferent a l’edifici existent que s’identifiqui juntament amb la resta d’actuacions amb una ampliació.

Singularitat i caràcter//La proposta té com a objectiu dissenyar un hospital enfocat a les persones, tan a pacients com a treballadors, aportant factors per la recuperació dels pacients i la millora de les condicions dels treballadors. Buscant que els pacients tinguin es puguin relacionar amb els patis plens de vegetació del hospital, ja sigui des de l’habitació amb unes bones vistes o tenir accés directe en el pati.

Objectiu es apropar-se el concepte “Wellness Hopital” potenciar el confort i ajudant que la estància del pacient sigui el més agradable possible per facilitar i accelerar la seva recuperació.

Criteris de sostenibilitat//Els criteris de sostenibilitat que s’han seguit per tal de reduir el màxim la petjada ecològica en l’edificació és l’estalvi d’energia i l’ús de les energies renovables i equips de baix consum i alta eficiència.