Ampliació de l’Hospital Santa Caterina Salt (Girona)

:Data: 2016-2019
Obra nova: 3.467 m²
Promotor: Institut d’Assistència Sanitària
Realitzat amb metodologia BIM y LEAN

L'objecte del projecte és l'ampliació de l'Hospital Santa Caterina amb nous serveis, el laboratori regional de Girona i una nova UCI, a més de l'ampliació del servei de a l'hospital de dia. Els projectes resolen les connexions tant internes com externes (moll de càrrega, accessos exteriors...). La integració i el creixement, respectant l'entorn construït, són una de les bases d'aquestes actuacions.

Adequació a l’entorn // El projecte respecta l’edifici existent i s’adossa de forma respectuosa, deixant un pati interior com a espai coixí. El nou bloc intenta crear el mínim impacte, integrant a la resta de l’hospital tant en volumetria com en materialitat.

Organització i esquema // Els projectes s’han realitzat mitjançant metodologia LEAN, per tant l’organització prima la funcionalitat dels serveis resultants. L’UCI s’annexiona al costat est de l’edifici actual de manera respectuosa, de manera que s’utilitza el passadís existent per accedir directament, separant la circulació de personal del passadís tècnic. El laboratori s’organitza centrífugament, amb un gran espai central i sales de suport en els laterals, a més de la connexió amb l’hospital, es considera primordial la relació amb l’exterior, donant servei a tota la regió sanitària.

Singularitat i caràcter // El projecte de la UCI té com a protagonista la llum natural. Al voltant de la centralitat del control i d’infermeria, identificat amb un gran claraboia s’articula la façana sud, la fila de boxes, i a nord, l’àrea de personal. En tota la zona de contacte amb l’edifici existent, trobem els serveis de suport.

Criteris de sostenibilitat // El projecte es compacta bastant amb l’edifici existent per tal d’afavorir la climatització passiva, de la mateixa manera, el pati serveix per afavorir la ventilació creuada a l’estiu. A més, el tractament de les façanes es té en consideració per minimitzar els impactes de la climatització, de manera que les façanes adequades disposaran de lames i paraments de ombra. S’ha prestat especial atenció per oferir un control alt dels sistemes de climatització a més d’una fàcil reparació i neteja de tots els sistemes de l’edifici. D’altra banda, s’ha fet un control exhaustiu del desmuntatge dels elements existents sobrants i de les obres de construcció, que es realitzaran amb la menor producció de residus. Per a aquesta fi s’utilitzaran molts elements de construcció en sec.