Notícia // 15 març, 2024

Declaració Ambiental 2023

L'any 2018 Vitaller Arquitectura va posar de manifest el seu compromís amb la protecció del medi ambient mitjançant la implantació del seu sistema de gestió ambiental (SGA) segons la norma ISO 14001:2015.

El nostre SGA ens permet tenir una eina efectiva per valorar els impactes ambientals associats a la nostra activitat i garantir un procés de millora contínua al treball diari, amb l’objectiu de minimitzar aquests impactes i establir mecanismes d’autocontrol que vetllen pel bon funcionament de tot el sistema.

Conscients de la importància de la protecció del medi ambient i amb el compromís de totes i cadascuna de les persones que en formen part, des dels propis clients fins als proveïdors i treballadors, hem decidit fer un pas endavant amb el objectiu de promoure una gestió ambiental responsable de millora contínua i desenvolupament més sostenible.

Reduir un 5% el CO2, provinent dels desplaçaments i reduir un 5% l’energia elèctrica pel que fa a l’any anterior, han sigut els objectius de Vitaller Arquitectura, per a aquest 2023, per això, ens vam comprometre a una sèrie de tasques, on la implicació de tots va ser molt important.

Accions de Millora: 🌍

  • Formar, sensibilitzar i implicar cada treballador, perquè sigui partícip de la nostra gestió ambiental i transmetre als nostres proveïdors i empreses subcontractades, les nostres bones pràctiques ambientals.
  • Quantificar el CO2 per Km i tipus de vehicle.
  • Quantificar el consum d’energia elèctrica.
  • Reduir el CO2, potenciant el teletreball i evitant els desplaçaments a reunions, si és possible fer-les telemàticament.
  • Realitzar els desplaçaments a visita d’obra, amb els mitjans de transport més sostenible.
  • Planificar fer la visita en un sol cotxe, si cal que hi vagi més  d’una persona.

Gràcies al desenvolupament d’aquestes tasques i a un control periòdic, mitjançant Indicadors, que prenen com a referència el nombre de treballadors, per poder comparar la informació entre diferents períodes; hem aconseguit reduir durnat l’any 2023, un 49 % el consum d’energia elèctrica contractada, respecte l’any anterior.

Usos principals:

  • Il·luminació de tots els espais existents a Vitaller Arquitectura:  àrea de treball, despatxos, cuina, etc.
  • Climatització de tota l’oficina.
  • Instal·lacions i maquinària  de tota  l’oficina.

Consum d’Energia Elèctrica:

Comparativa kwh 2022 – 2023 ✅

L’aplicació de les accions de millora previstes, aquest any, són contínues i es duran a terme també el proper any.

Per això Vitaller Arquitectura, continuarà treballant, amb el compromís de desenvolupar la seva activitat amb el màxim respecte per l’entorn i una cura especial en la protecció del medi ambient.