Reforma de l’UCIN a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Data: 2018 -2022
Obra nova: 794’78 m²
Promotor: Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Constructora: Julio Mejón

L'objecte del Projecte és la reforma de l'UCI Neonatal de l'Hospital Arnau de Vilanova, situat a l'ala oest de la planta 3, per tal d'adequar-la a les neccesitats actuals.

Adequació a l’Entorn// Es tractad’una reforma interior, sense modificació de la volumetria, per la reforma es tenen en compte les circulacions internes i la separació de la part pública i tècnica.

Organització i Esquema// La UCI Neonatal compta amb 8 boxes d’atenció i control . La meitat dels boxes disposen de llum natural controlada amb persianes i tenen la possibilitat que es puguin dblar en situacións puntuals.

Singularitat i Caràcter// S’ha volgut donar atenció als pacients i familiars, dissenyant la nova UCI, tinguent en compte el confort ambiental, privacitat i atenció personalitzada, per tal que els espais ajudin a la seva recuperació. Des d’un control d’infermeria centralitzat, es te visió i proximitat a tots els boxes per tal de poguer donar una resposta inmediata. La il.luminació disposa de diferents escenàris per tal que des de cada box, es pugui escollir el mes addient a l’hora del dia o neccesitats del pacient o familiars.

Manteniment i Estalvi Energètic// Per aïllar la façana i obtenir un estalvi energètic es canviaranles fustes exteriors, es disposarà de llums d’alta eficiència tipus LED i un sistema de climatització amb control i free cooling.