Serveis tècnics qualificats en arquitectura sanitària i de serveis

Més sobre Vitaller

El nostre coneixement

Per garantir la qualitat dels nostres projectes, a Vitaller Arquitectura tenim una metodologia pel seguiment i control de totes les fases del projecte i la seva execució. Junt amb el nostre client, establim un diagrama de punts crítics i dates límit, així com els nivells de qualitat i fiabilitat de cada projecte.

Més sobre el nostre coneixement

Una arquitectura centrada en les persones

La creació d’entorns positius és, al costat de l’atenció de les persones, un dels pilars fonamentals del model AICP (Atenció Integral i Centrada en la Persona). En aquest sentit, és indiscutible el paper que juga l’arquitectura sanitària a la construcció d’espais que fomenten el benestar de les persones, combinant ambients que protegeixen la intimitat i individualitat de l’usuari amb altres que reforcen les relacions socials i de pertinença a un col·lectiu.

Més sobre els nostres valors